+48 58 771 31 22

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 funkcje w Radzie Rodziców pełnią:

  • Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Dorota Chodorowska,
  • Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: Pan Sebastian Langowski
  • Skarbnik: Pan Jarosław Kapuściński.