+48 58 771 31 22

Nasza szkoła

 Jesteśmy szkołą katolicką prowadzoną przez Towarzystwo Salezjańskie.

Naszym celem jest nauka i wychowanie według wizji św. Jana Bosko, sprawdzonej od ponad stu lat w wielu miejscach na świecie. Pragniemy więc, aby szkoła zapewniała nie tylko solidne wykształcenie, ale i wsparcie wychowawcze w duchu chrześcijańskim.

Dzięki zaleceniom wynikającym z programu wychowawczego św. Jana Bosko dbamy o to, by uczniowie czuli się bezpieczni i by w trudnym okresie dojrzewania także w szkole mogli znaleźć ukierunkowujące wsparcie, na przykład w postaci rad szkolnego psychologa i pedagoga.

Dzięki klasom liczącym maksymalnie 24 uczniów o wiele łatwiej uzyskać nam atmosferę sprzyjającą integracji między uczniami i nauczycielami. Ideą, która przyświeca nam od początku istnienia szkoły, jest bowiem współtworzenie miejsca odznaczającego się klimatem współpracy i zaufania w poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu talentów czy stawianiu wyzwań przeciwnościom losu.

Klimat ten sprawił, że wychowankowie naszego gimnazjum mogli nawiązać współpracę z ważnymi w regionie osobami i instytucjami – m. in. z Uniwersytetem Gdańskim.

Od początku istnienia Salezjańskiego Gimnazjum jego mury przekroczyło 954 absolwentów. Dziś szkolną społeczność buduje  252 uczniów i 56 nauczycieli.

 

Za wyborem naszej szkoły przemawia ponadto wiele innych liczb, wskazujących na przykład na wysoki poziom nauczania, którego rezultatem w poszczególnych latach było:

 • 2003/2004 - 3 laureatów i 5 finalistów;
 • 2004/2005 – 8 finalistów;
 • 2005/2006 – 3 laureatów i 9 finalistów;
 • 2007/2008 - 5 tytułów laureata i 1 finalisty;
 • 2008/2009 - 3 laureatów i 2 finalistów;
 • 2009/2010 - 7 laureatów i 11 finalistów;
 • 2010/2011 -  3 laureatów i 6 finalistów,
 • 2011/2012 - 6 laureaów i  6 finalistów,
 • 2012/2013 - 5 laureatów i 5 finalistów,
 • 2013/2014 - 5 laureatów i 8 finalistów,
 • 2014/2015 - 2 laureatów i 9 finalistów
 • 2015/2016 - 4 laureatów i 5 finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Obecnie nasza szkoła to między innymi:

 • 10 klas maksymalnie 24 osobowych,
 • prawie 200 godzin bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i konsultacji miesięcznie,
 • 2 obowiązkowe języki obce – angielski i do wyboru: niemiecki, włoski, hiszpański, francuski,
 • 44 grupy językowe (22 z języka angielskiego i 22 z drugiego języka),
 • 30 komputerów,
 • 5000 woluminów w bibliotece.

Jesteśmy szkołą sukcesu !!!

Jedną z najważniejszych zalet Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi jest od lat wysoki poziom EWD - Edukacyjnej Wartości Dodanej. Badania wskaźnika EWD w latach 2013-2015 wyraźnie pokazały, że wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych szły w parze z rozwinięciem tkwiącego w uczniach potencjału. Uczniowie - także ci, którzy już w szkole podstawowej wykazywali się bardzo dobrymi wynikami w nauce - w Gimnazjum Salezjańskim wzbogacili się o nową wiedzę i umiejętności. Zdolności, talenty oraz to wszystko, czego nauczyli się na poprzednim etapie kształcenia, zostało w naszej szkole zauważone i rozwinięte.

Rozwój intelektualny naszych gimnazjalistów został oczywiście potwierdzony na egzaminie gimnazjalnym. Jego wyniki – zawsze powyżej średniej krajowej – w połączeniu z modelem kształcenia opartym na wspieraniu tkwiącego w uczniach potencjału pozwalają nam już od lat utrzymywać status „szkoły sukcesu”, co potwierdzają poniższe wykresy. Ich pionowa oś oznacza przyrost wartości dodanej (czyli efektywność nauczania), a pozioma wyniki egzaminów gimnazjalnych.

 89_pobrane.png

89_pobrane__1_.png